Thursday, October 22, 2020

कविता

आठवणी

या आठवणी अशा का असतात?फुलांप्रमाणे आपल्याला सुगंध देतात,भ्रमराप्रमाणे आसपास गोंगाट करतात. काही वेळा मनात राहतात,तर नकळतपणे इतरत्र भरकटतात. या आठवणी अशा...

आयुष्य

आयुष्य हे असंच असतं,कधी हसवत तर कधी रडवतं, परंतु सतत जगण्याचा अर्थ शिकवतं. आठवणींनी मनाला सुन्न करतं,चालताना विचलित करतं, वाईटाकडे...

ते लेक्चर

ते लेक्चर कधी संपूच नये, असं वाटतं. जेव्हा ती तिकडे समोर,अन मी इकडे असं दृश्य असतं. मास्तरची बडबड, चालतच राहते.माझे डोळे...

कॉलेज लाईफ

साला इंजिनियरिंगच लाइफ काही वेगळच होतं…फस्ट ईयरला आलेलं पिल्लू, फायनल ईयरला ओझेवाहू गाढव झालेल असतं,पुस्तकांच्या ढिगाऱ्यात फस्ट ईयर चेपून जातं.ही टेस्ट...

विचारांना काय लागते?

विचारांना काय लागते?थोडी पार्श्वभूमी, थोडासा ध्यासथोडे स्वप्न, थोडा अभ्यासथोडी लागते आशा, थोडी निराशा हीथोडी पाहिजे आभा, थोडी अभिलाषा हीथोडे...